Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 12146

Oferta, Usługi księgowe

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
 • przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzenie rozliczenia rocznego.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzenie rozliczenia rocznego.

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • przygotowywanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont w formie, która zostanie uzgodniona z Klientem,
 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • wyliczanie należnych podatków (VAT, CIT),
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie do urzędów skarbowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji do GUS.

Obsługa kadrowo płacowa
Sporządzanie:

 • list płac,
 • pasków wynagrodzeń,
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • deklaracji ZUS,
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4),
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Usługi biurowe

 • Pisanie pism urzędowych, wniosków, odwołań itp.

 

Biuro rachunkowe, podatkowe i księgowe Częstochowa. VAT, PIT, KPiR, ZUS, US